Aktywna Tablica

1) Międzyszkolna sieć współpracy - tutaj

2) Scenariusz 1 "Trening umięjętności społecznych - klasa V" - tutaj

3) Scenariusz 2 "Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasa I"- tutaj

4) Scenariusz 3 "Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - klasa VII"- tutaj

5) Scenariusz 4 - tutaj