Cennik

Wysokość opłat

za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

1. Uczniowie szkoły 6,00 zł
2. Pracownicy 7,00 zł
3. Zakup zupy 4,00 zł
4. Obiad jednorazowy dla dorosłych 12,00 zł