Cennik

Wysokość opłat

za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2022/2023

1. Uczniowie szkoły 7,00 zł
2. Pracownicy 8,00 zł
3. Zakup zupy 5,00 zł
4. Obiad jednorazowy dla dorosłych 12,00 zł