Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

w roku szkolnym 2023/2024

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są w szkole zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z pedagogiem i zajęcia z psychologiem.