Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

w roku szkolnym 2021/2022

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są w szkole zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z pedagogiem i zajęcia z psychologiem.