Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

w roku szkolnym 2021/2022

W obecnym roku szkolnym przygotowane zostały dla uczniów następujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
- z edukacji wczesnoszkolnej (dla klas I-III)
- z logopedii (dla klas I-III)
- z języka polskiego
- z języka angielskiego
- z matematyki
- z biologii.