Realizacja Zadań Statutowych

1) Procedury bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemicznego - tutaj

2) Program Wychowawczo-profilaktyczny - tutaj

3) Regulamin Samorządu Uczniowskiego - tutaj

4) STATUT Szkoły - tutaj