Wymagania edukacyjne

1) edukacja wczenoszkolna - tutaj

2) religia - tutaj

3) język polski - tutaj

4) język angielski - tutaj

5) język niemiecki - tutaj

6) muzyka - tutaj

7) plastyka - tutaj

8) historia - tutaj

9) wiedza o społeczeństwie - tutaj

10) przyroda - tutaj

11) geografia - tutaj

12) biologia - tutaj

13) chemia - tutaj

14) fizyka - tutaj

15) matematyka - tutaj

16) informatyka - tutaj

17) technika - tutaj

18) wychowanie fizyczne - tutaj

19) edukacja dla bezpieczeństwa - tutaj