Początki Szkoły

Na mocy ustawy Wielopolskiego o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim z dnia 20 maja 1862 r. autorstwa rzecznika nauki i oświaty, Józefa Korzeniowskiego, dnia 1 października tegoż roku ufundowano w Łęczycy Szkołę Powiatową Pedagogiczną, czyli Seminarium Nauczycieli Elementarnych. Jednocześnie przy tym Zakładzie Kształcenia Nauczycieli zorganizowano Wzorową Szkołę Elementarną zwaną "Wzorówką". Z niej to wywiodła się znana później w okresie międzywojennym i w latach 1945-1967 Szkoła Ćwiczeń tzw. "Ćwiczeniówka", którą dnia 1 stycznia 1967 roku przemianowano na Szkołę Podstawową nr 4.

2) Historia Szkoły od 1983 do 1993 - tutaj

3) Historia Szkoły od 1993 - tutaj