Dodatkowe dni wolne od zajęć

w roku szkolnym 2022/2023


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1. 21.11.2022 - Dzień Patrona
2. 23.05.2023 - Egzamin ósmoklasisty: Język polski
3. 24.05.2023 - Egzamin ósmoklasisty: Matematyka
4. 25.05.2023 - Egzamin ósmoklasisty: Język obcy
5. 19.06.2023 - Rada klasyfikacyjna
6. 20.06.2023 - Prace organizacyjne
7. 21.06.2023 - Prace organizacyjne
8. 22.06.2023 - Zakończenie klas ósmych