Dni wolne od Szkoły

w roku szkolnym 2021/2022


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1. 19.11.2021 - Dzień Patrona
2. 24.05.2022 - Egzamin ósmoklasisty: Język polski
3. 25.05.2022 - Egzamin ósmoklasisty: Matematyka
4. 26.05.2022 - Egzamin ósmoklasisty: Język obcy
5. 20.06.2022 - Rada klasyfikacyjna
6. 21.06.2022 - Prace organizacyjne
7. 22.06.2022 - Prace organizacyjne
8. 23.06.2022 - Zakończenie klas ósmych