Procedury RODO

1) Klauzula informacyjna przy rekrutacji dziecka do szkoły - tutaj

2) Klauzula informacyjna przy realizacji zadań statutowych szkoły - tutaj

3) Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu wizerunku w szkole - tutaj

4) Klauzula informacyjna przy konkursach międzyszkolnych - tutaj

5) Obowiązek informacyjny RODO - tutaj

6) Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego - tutaj