Ubezpieczenie Szkolne

1) Likwidacja szkody - zgłoszenie i likwidacja szkody

2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW - tutaj

3) Zakres ubezpieczenia Uczniów - WARIANT 49 - tutaj

4) Zakres ubezpieczenia Uczniów - WARIANT 68 - tutaj