Druki Sekretariat

1) Likwidacja szkody 2021/2022 - tutaj

2) Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Szkolne - tutaj

3) Zakres ubezpieczenia uczniów - tutaj

4) Procedura wydawania duplikatów - tutaj

5) Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - tutaj

6) Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej - tutaj

7) Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - tutaj