Druki Sekretariat

1) Likwidacja szkody 2022/2023 - zgłoszenie i likwidacja szkody

2) Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Szkolne - tutaj

3) Zakres ubezpieczenia uczniów WARIANT 49 - tutaj

4) Zakres ubezpieczenia uczniów WARIANT 68 - tutaj

5) Procedura wydawania duplikatów - tutaj

6) Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - tutaj

7) Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej - tutaj

8) Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - tutaj