Rada Rodziców

1) Informacje dotyczące Rady Rodziców - tutaj

2) Regulamin Rady Rodziców - tutaj

KONTO RADY RODZICÓW BANK PKO BP
Nr rachunku: 19 1020 3440 0000 7602 0221 5457