Godziny Pracy Psychologa

w roku szkolnym 2021/2022

Poniedziałek 12.30 - 15.00
Środa 12.30 - 15.00