Terminy Zebrań

z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

- 08.09.2022r.
g. 17.30 kl. I-III; g. 18.00 kl. IV-VIII - zebrania organizacyjne
- 10.11.2022r.
g. 17.00 kl. I-III; g. 18.00 kl. IV-VIII - zebrania informacyjne
- 09.02.2023r.
g. 17.00 kl. I-III; g. 18.00 kl. IV-VIII - śródroczne zebrania podsumowujące
- 20.04.2023r.
g. 17.00 kl. I-III; g. 18.00 kl. IV-VIII - zebrania informacyjne
- 06.06.2023r.
g. 17.00 kl. I-III; g. 18.00 kl. IV-VIII - zebrania podsumowujące rok szkolny