Terminy Zebrań

z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

- 06.09.2021r.
g. 17.30 kl. I-III; g. 18.00 kl. IV-VIII - zebrania organizacyjne
- 04.11.2021r.
g. 17.00 kl. I-III; g. 18.00 kl. IV-VIII - zebrania informacyjne
- 20.01.2022r.
g. 17.00 kl. I-III; g. 18.00 kl. IV-VIII - zebrania ws. ocen śródrocznych
- 13.04.2022r.
g. 17.00 kl. I-III; g. 18.00 kl. IV-VIII - zebrania informacyjne
- 15.06.2022r.
g. 17.00 kl. I-III; g. 18.00 kl. IV-VIII - zebrania podsumowujące rok szkolny