Rozpowszechnianie Wizerunku

1) Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu wizerunku w szkole - tutaj