Plan Pracy Szkoły

1) Plan Pracy Szkoły w roku szkolnym 2021/2022 - tutaj

2) Procedury bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemicznego - tutaj

3) Program Wychowawczo-Profilaktyczny - tutaj

4) Regulamin Samorządu Uczniowskiego - tutaj

5) STATUT Szkoły - tutaj