Organizowanie Konkursów

Klauzula informacyjna przy konkursach międzyszkolnych - tutaj