Oświadczenie woli

Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole - tutaj