Oświadczenia - Szkoła

Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole - tutaj