Oświadczenie Woli Przyjęcia

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego - tutaj