Koła Zainteresowań

w roku szkolnym 2022/2023

W obecnym roku szkolnym uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w następujących kołach:
- sportowym
- fizycznym
- języka polskiego
- artystycznym
- języka angielskiego.