Koła Zainteresowań

w roku szkolnym 2021/2022

W obecnym roku szkolnym uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w następujących kołach:
- przyrodniczo-ekologicznym
- biologicznym
- języka polskiego
- języka angielskiego
- języka niemieckiego.